SPM Instrument spol. s r.o.

Leonova Infinity

Leonova™ Infinity

Více než 40 let zkušeností a úzké spolupráce s našimi uživateli po celém světě umožňuje SPM uvést převratnou novinku pro proaktivní údržbu.
Diagnostický přístroj Leonova Infinity je nejmodernější a nejkomplexnější přístroj na současném trhu. Může obsahovat mnoho funkcí pro diagnostiku a údržbu, přičemž jakoukoliv z těchto funkcí lze do přístroje instalovat kdykoliv později, což výrazně přispívá k ochraně vynaložené investice.

LEONOVA™ INFINITY - komplexní přístroj pro prediktivní údržbu strojů

 • unikátní diagnostické funkce
 • přesné laserové ustavování a vyvažování
 • výběr funkcí dle potřeby
 • optimální ergonomický design
 • spolupracuje s nadstavbovým software Condmaster®Nova
 • převratné ekonomické podmínky

Přístroj má barevný (TFT) grafický dotykový displej a rozsáhlou paměť rozšiřitelnou až na 4 GB, takže všechna data mohou být kromě nadstavbového software uložena i přímo v přístroji. Na grafickém displeji lze zobrazit trendy, spektra ... Přístroj má 2 paralelní vibrační kanály a jeden SPM „ložiskový“ kanál.
Všechny podrobnosti týkající se funkcí a technických informací lze nalézt v tomto souboru.


POPIS FUNKCÍ PŘÍSTROJE

SPM má organizaci a znalosti ke zvýšení dostupnosti a ziskovosti vašeho výrobního zařízení. S vědomím, že vaše situace je specifická, vybavili jsme Leonovu Infinity úplným rozsahem funkcí a vyvinuli nový systém financování monitorování stavu strojů. Volbu nyní necháváme na vás. Udělejte si z Leonova Infinity váš dokonalý nástroj.

Leonova Infinity

1) Platform

Základ přístroje Leonova (tzv. Platform) vždy obsahuje následující funkce:

 • Měření mohutnosti vibrací dle ISO 2372 (vyžaduje doplnění vibračního snímače)
 • Měření otáček (vyžaduje doplnění optické sondy)
 • Měření teploty povrchu a kapalin (vyžaduje doplnění teplotní sondy)
 • Měření pomocných analogových signálů (proudová smyčka či napěťový signál, lze předefinovat např. na tlak, průtok, ...)
 • Bezkontaktní komunikace s identifikátory měřících bodů CondId
 • Komunikace s nadstavbovým software Condmaster Pro
...více informací
dBm - dBc

2) SPM – dBm/dBc

Spolehlivá, rychlá a jednoduchá metoda pro posouzení stavu ložisek a stavu jejich mazání. Lze použít i pro optimalizaci mazání a úpravu mazacích plánů.

...více informací
SPM Spectrum

3) SPM Spectrum

Spektrální analýza rázových pulsů ložisek. Unikátní metoda SPM, vysoce účinná FFT analýza valivých ložisek a to včetně nízkootáčkových aplikací.

...více informací
SPM – LR/HR

4) SPM – LR/HR

Metoda pro diagnostiku ložisek umožňující simulaci změn životnosti ložiska v závislosti na změnách pracovních podmínek či vlastností mazadla.

...více informací
VIB ISO

5) VIB ISO

Měření mohutnosti vibrací dle ISO 10816. Při měření lze zobrazit i vibrační spektrum, čímž může obsluha již při základním měření získat informaci o příčině zvýšených vibrací a podle toho případně další měření doplnit.

...více informací
VIB FFT + Symptomy

6) VIB FFT + Symptomy

Kompletní vibrační analýza s množstvím předdefinovaných symptomů.

...více informací
EVAM

7) EVAM (Evaluated Vibration Analysis Method)

Nadstavba FFT VIB, umožňuje vytvářet kriteria pro ohodnocení a trendovat jednotlivé symptomy. Umožňuje prohlížet časový záznam signálu.

...více informací

8) Dvoukanálové simultánní měření

Analytická funkce současného měření dvou VIB měřících bodů.

...více informací

9) Run up/Coast down & Bump test

Dvě metody pro určení vlastních rezonančních frekvencí strojů.

...více informací
Orbit

10) ORBIT

Tato funkce je vhodná zejména pro analýzu kluzných ložisek. Je možné i připojení již instalovaných snímačů polohy hřídele.

...více informací

11) Dlouhodobý záznam hodnot

Slouží ke snímání a záznamu výsledků výše uvedených metod po delší dobu bez nutnosti zásahu obsluhy.

...více informací

12) Vyvažování

Jedno a dvourovinové provozní vyvažování rotorů na pracovní pozici. U jednorovinového vyvažování je k dispozici metoda bez fázové reference (4-průběhová) i s fázovou referencí (2-průběhová).

...více informací
Linelazer

13) LineLazer

Laserové ustavovaní souososti strojů, horizontální i vertikální. Rozmítaný paprsek a 35mm vertikální snímací prvek zaručuje jednodušší zaměření a rychlejší ustavení než v případě klasických čtvercových snímačů. Senzory obsahují detektor náklonu, takže proces ustavování probíhá téměř automaticky a to s méně než půlobrátkou ustavované hřídele. Vysílač se snímačem spolu komunikují bezdrátově. Vysílač/přijímač neobsahují žádná zrcadla, obě části měřící soupravy jsou tedy skutečný přijímač/vysílač.

...více informací