SPM Instrument spol. s r.o.

Metoda SPM Spectrum

V této části prezentujeme výsledky použití metody SPM Spectrum (Shock Pulse Method - Metoda rázových pulsů) jako metody pro monitorování stavu valivých ložisek.

SPM Spectrum představuje inovaci metody SPM, která je široce rozšířena jako úspěšná metoda v oblasti monitorování stavu rotačních strojů. Během více než 30-ti let byly instalovány milióny trvalých měřících míst.

Metoda SPM je velmi jednoduchá a spolehlivá...

Kromě informace o možném poškození ložiska a stupně poškození metoda poskytuje informaci o stavu mazání a kvalitě instalace. V průmyslu se často objevují případy, kdy se rušivé signály překrývají se signály ložiska. To může komplikovat ohodnocení některých aplikací, jako ložiska při nízkých otáčkách, sušící válce, převodovky, a pod.

Inovace...

Vylepšení diagnostických možností metody SPM přináší studium kmitočtové oblasti signálu snímače. SPM Spectrum™ je výsledkem přidání analýzy spektra do metody SPM. Toto vylepšení doplňuje chybějící informaci o zdroji signálu rázových pulsů. Uživatel primárně monitoruje mohutnost rázových pulsů a v případě neočekávaného vzrůstu je porovnáním spektra potvrzena či vyvrácena vada ložiska.

Další informace o metodě SPM Spectrum

  • Další informace získáte v přiloženém dokumentu, otevřete ho kliknutím zde.
  • Nebo si můžete prohlédnout prezentaci porovnávající dvě metody SPM Spectrum vs. VIB Spectrum zde.