SPM Instrument spol. s r.o.

Metody měření ložisek a jiných součástí

Použijte optimální nástroj pro každý cíl

Použijte optimální nástroj pro každý cíl Koncept strategického sledování strojů je docela jednoduchý. Druhy závad, které se mohou na daných strojích vyskytnout, jsou vašim údržbářům dobře známy. To, co potřebují je za prvé: srozumitelná informace, že dochází k rozvoji závady a za druhé: informace o jejím rozsahu.

Neexistuje jedna jediná metoda, která by byla schopna měřit vše za rozumnou cenu. Avšak pokud definujeme cíl (druh očekávané závady, což je třeba stanovit v každém případě), lze jednoduše zvolit monitorovací metodu, která poskytne nejrychlejší, nejlevnější a nejspolehlivější výsledek. SPM Instrument používá všechny čtyři nejvýznamnější monitorovací metody:

Metoda rázových pulsů - SPM (EN)

Analýza spektra rázových pulsů - SPM Spectrum (CZ)

Měření a analýza vibrací (EN)

Novinky a události

Nová verze stetoskopu ELS14

Jeden z našich nejstarších, ale nejběžněji používaných inspekčních 1nástrojů - elektronický stetoskop ELS 12 - má svého následovníka .
Nový elektronický stetoskop ELS14 kromě již standardně brilantního zvuku nabízí pásmové filtry, které dokáží projasnit sledovaný zvuk. Stetoskop rovněž nabízí možnost záznamu na SD kartu a jeho uložení a pozdější přehrání v počítači.

Materiál ke studiu - Metoda SPM a čtyři fáze poškození ložiska

V sekci "Podpora & Ke stažení " můžete nalézt zajímavý dokument - Metoda SPM a čtyři fáze poškození ložiska. Doporučujeme k přečtení – objasňuje princip vývoje vady ložiska a popisuje jednotlivé fáze tohoto vývoje. Současně popisuje obraz těchto fází v měřených hodnotách SPM HD resp. dalších běžně užívaných veličinách. .

Nová verze oblíbeného detektoru úniků LEAK DETECT

Německá společnost Hilger und Kern uvedla na trh novou verzi přístroje LEAK DETECT, který je primárně určen pro vyhledávání netěsností v rozvodech tlakových médií, např. tlakového vzduchu. Oblast použití je však mnohem širší - netěsnosti v beztlakých systémech, jiskření izolátorů a pod.
Výhodou je vylepšená ergonomie přístroje a nové příslušenství (parabola s laserovým zaměřovačem.